Internationella tävlingar i kampsport

Capoeira är en vacker kampsport som utvecklades av afrikanska slavar i Brasilien. Slavarna var på den här tiden förbjudna att hålla på med kampsport. Därför utvecklades capoeira, som till skillnad från många andra kampsporter har tydliga inslag av dans, musik och akrobatik. På 1970-talet började capoeira-mästare från Brasilien att lära ut denna kampsport i USA. Sporten förknippades länge med fattiga människor men detta började ändras när kampsporten spreds utanför hemlandet. Trots att sporten har ett bekräftat ursprung från 1770-talet har inte internationella tävlingar i sporten förekommit särskilt länge. Det är först under 2000-talet som tävlingar i sporten har fått ett riktigt genomslag över hela världen.

Tävlingar i capoeira

Tävlingar i capoeira – en historisk överblick

Att capoeiran idag är en erkänd idrott med många internationella tävlingar är mycket tack vare Manoel dos Reis Machad. Denna man, som är mer känd under namnet Mestre Bimba, grundade år 1932 den första capoeiraakademin i hamnstaden Salvador i Brasilien. Tidigare hade inte sporten varit accepterad i alla sociala grupper, men nu kom även elever från de övre samhällsklasserna hit. Utländska diplomater såg exempelvis en uppvisning av Mestre Bimba och hans elever, vilket ledde till att Brasiliens dåvarande president upphävde förbudet mot capoeira. Sedan dess har sporten till och med blivit ett kulturarv i landet.

Mestre Bimba utvecklade en stil inom sporten som heter regional. Denna är inspirerad av bland annat japansk budo. Mestre Pastinha var en av dem som var rädd att capoeirans grundstil skulle gå förlorad i och med denna stil. Han startade därför år 1942 en egen akademi som fokuserade på de traditionella teknikerna inom sporten. Skolan kallas för capoeira angola och är mer lekfull samt innehåller mer dans, musik och akrobatik än Mestre Bimbas skola. Tävlingar i capoeira utövas i en ring där två motståndare möter varandra. Runt dessa står övriga deltagare som under tiden spelar och sjunger.

VM i capoeira

VM i capoeira anordnas vartannat år i Brasilien och Sverige har deltagit flera gånger. 2013 åkte 20 svenskar till VM i capoeira som hölls i Rio de Janeiro. Världens största capoeiraorganisation heter ABADÁ. Den har flera lokalföreningar i Sverige, till exempel i Malmö och Göteborg rapporterar http://fotbollskorren.se. Före 2011 hölls inga tävlingar i capoeira i Sverige. Den första svenska tävlingen i sporten hölls i Göteborg. Den dåvarande ordföranden för capoeirasektionen inom budo- och kampsportsförbundet, Rodolfo Goes, menade att tävlingsmomenten skulle göra deltagarna mer taggade till träning och därmed kunna utvecklas mer. Tävlingarna i capoeira är indelade i de tre klasser: nybörjarklass, avancerad klass och professionell klass. Det förekommer inga matcher inom capoeira angola, utan det är i stilen regional som tävlingarna sker. Förutom VM anordnas bland annat den internationella tävlingen Championnat Européen (EM).. Föreningen har som mål att ge utövarna ett sunt liv samtidigt som de får lära sig denna gamla konstform. Flera svenska capoeirautövare som har varit med i VM är också medlemmar i denna förening. Världsmästaren från 2013, Anùm, är tränare vid ABADÀS träningscenter i Malmö. Föreningen är medlemmar i Riksidrottsförbundet samt i Budo- och kampsportsförbundet. De anordnar regelbundet träningar för både barn och vuxna samt en del tävlingar.

Capoeira – en sport med lång tradition

Tekniken som utvecklades i Brasilien under 1700-talet har idag blivit en världssport. De flesta svenska städer har numera möjlighet att erbjuda capoeira som träningsform. Capoeira angola innehåller traditionellt sett inga tävlingsinslag, så för det mesta är det varianten regional som man tävlar i. Regional är en snabbare form av capoeira och innehåller färre traditionella moment så som dans och musik. Istället har den hämtat influenser från den japanska judon och är mer inriktad på konditionsträning. I Sverige förekommer ganska få tävlingar inom sporten, men internationellt sett anordnas exempelvis VM och EM.